Park iz doba krede

Kako i gde tražiti dinosauruse?

Cilj predavanja je da učenicima predstavim vezu između geologije i biologije kroz naučnu disciplinu koja se zove paleontologija. Predavanjem želim da pokažem različite načine klasifikacije organizama, njihovu evoluciju u zavisnosti od toga kako izgleda teren na kom se razvijaju i zbog čega geologija, odnosno paleontologija mogu da im budu interesantne, kroz lično iskustvo na terenu.

Pitanja na koja ovo predavanje treba da odgovori su: šta je paleontologija? Šta su fosili? Kako izgleda geološka istorija Zemlje i živog sveta na njoj? Kada su nastali dinosaurusi, a kada i zbog čega nestali? Kuda su se kretali? Da li su dinosaurusi gmizavci ili ptice i zašto postoje ta pitanja? Kako izgleda terenski rad u geologiji/paleontologiji? Šta je sve potrebno da bismo "iskopali" fosil?

Predavanje je interaktivno, kroz razgovor sa učenicima o ovim pitanjima, uz prateću prezentaciju i prikazivanje terenske opreme.

Glavna razlika u predavanju koje traje 45 i onog od 90 min je u pomeranju težišta. U prvom slučaju cilj je predstaviti geologiju/paleontologiju kao terensku nauku i evoluciju životne sredine, a u drugom bi predavanje obuhvatilo i evoluciju samih dinosaurusa u vezi sa sredinom, koja bi u kraćoj verziji bila samo pomenuta.

Starosna grupa: 11 - 19 godina

Trajanje: 45 ili 90 minuta

Potreban materijal: projektor

Biografija predavača

Andrea Rajšić je sa 15 godina prvi put imala susret sa geologijom u Istraživačkoj Stanici Petnica. Od tada pa do danas bila je polaznica ovog seminara, a polaskom na fakultet postala je saradnica. Danas je student druge godine na Rudarsko-geološkom fakultetu, na smeru Opšta geologija. Glavna interesovanja su joj paleontologija, stratigrafija i sedimentologija.

Zakažite predavanje u Vašoj školi
Molimo Vas da unesete Vaše ime.
Naziv i mesto škole su obavezni.
Molimo Vas da unesete opis Vaše uloge u školi.