Naučna strana religija

Šta se krije iza biblijskog potopa?

Ovo predavanje je dostupno samo u januaru 2017.

Ovo predavanje ima za cilj da predstavi religiologiju - interdisciplinarnu društvenu nauku koja se bavi izučavanjem svetskih religija koristeći se metodama i podacima istorije, arheologije, filologije, teorije i kritike književnosti i drugih naučnih disciplina.

Starozavetna priča o potopu i Nojevoj barci sa jedne, i odlomci Epa o Gilgamešu poslužiće kao primer za tačku susreta između mita i stvarnosti. Na taj način ovo predavanje ima dvostruku namenu - da predstavi religiologiju kao naučnu disciplinu i pristupe kojima se ona služi ali i da pruži priliku učenicima da se i sami oprobaju u jednom interdisciplinarnom pristupu navedenim tekstovima i tradicijama.

Religiologija kao nauka ima korene stare nekoliko vekova a u mnogim zemljama koegzistira paralelno sa teologijom (ne deleći njen religijski karakter) kao smer na univerzitetima već skoro jedan vek. Iako se drži jasno sekularnog pristupa izučavanju religijskih tradicija, ne smatra se opozicijom teologije (čak su i mnogi vodeći religiolozi u prošlosti a i u današnjosti takođe i teolozi).

Nakon kratkog uvoda u religiologiju-nauku, sledi aktivni deo predavanja na kom će učenicima biti dati na analizu paragrafi iz gorenavedenih izvora.

Starosna grupa: 13 - 19 godina

Trajanje: 45 ili 90 minuta

Potreban materijal: projektor i štampani materijal

Biografija predavača

Sara Stojković je volela mnoge društvene nauke pa se najbolje pronašla u interdisciplinarnoj religiologiji. Radila je u neprofitnom sektoru u oblasti obrazovanja, a ovih dana mozga sa ostalim članovima Grupe O o obrazovanju i mogućim ili nemogućim projektima. Student je na master studijama iz religiologije (Univerzitet Hajdelberg, Nemačka) a završila master iz pedagogije i psihologije obrazovanja (KU Luven, Belgija).

Zakažite predavanje u Vašoj školi
Molimo Vas da unesete Vaše ime.
Naziv i mesto škole su obavezni.
Molimo Vas da unesete opis Vaše uloge u školi.