Ko su zapravo bili pirati?

Kako se formirala njihova slika kroz istoriju i popularnu kulturu?

Ko su zaista bili čuveni pljačkaši sa mora koje danas nazivamo piratima? Da li su i nosili dredove? Kako su bili obučeni? Da li su postojali ženski pirati i koliki su dekolte imali? Kako su gubili noge i menjali ih drvenim, koje su oružje koristili i ko je plovio pod najpoznatijom piratskom zastavom svih vremena - lobanjom sa ukrštenim sabljama?

Kroz priču i izbor ilustracija pokazaćemo ko su zapravo bili pljačkaši sa mora koje danas nazivamo piratima, gde su granice istorijskih dokumenata a gde počinje mašta, i kako je i kada stvorena kultna slika pirata koju danas svi prepoznajemo. Učenici ce imati prilike da saznaju nešto više o ovom istorijskom fenomenu (danas veoma popularnom) a na primeru pirata pokazaće se važnost konsultovanja istorijskih dokumenata i razvoj kritičkog mišljenja kada je u pitanju savremeno tumačenje istorije. Pokazaće se i kako umetnost može uticati na sliku prošlosti, a kako na nju utiču popularna kultura i mediji.

Interakcija će biti podstaknuta kroz diskusiju tokom i nakon predavanja, s obzirom da je tema svima donekle bliska. Uporediće se slika pirata iz modernih holivudskih ostvaranja sa onom istorijskom, zaključiti osnovne razlike, a učenici će biti podstaknuti da daju sopstvene primere sličnih procesa popularizacije istorisjkih fenomena.

Starosna grupa: 14 - 19 godina

Trajanje: 45 minuta

Potreban materijal: projektor

Biografija predavača

Jovana Nikolić je studentkinja doktorskih studija istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Posebno je zainteresovana za proučavanje 19. veka, njegove vizuelne kulture i nasleđa, kao i neobičnih kulturoloških fenomena koji utiču na savremenog čoveka a retko ulaze u školski program. Ima dugi volonterski staž u muzejima, galerijama i kulturnim manifestacijama. Voli da priča, uči i podučava, a posebno je čini srećnom kada zainteresuje one koji smatraju da umetnost “nije za njih”. Veruje da nema ljudi koji umetnost ne vole, samo onih koji je nisu dovoljno upoznali. U tu svrhu poslednjih godinu dana se bavi i online novinarstvom.

Zakažite predavanje u Vašoj školi
Molimo Vas da unesete Vaše ime.
Naziv i mesto škole su obavezni.
Molimo Vas da unesete opis Vaše uloge u školi.